องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 12 ก.พ. 2567 ]5
2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 27 ธ.ค. 2566 ]15
3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 [ 8 พ.ค. 2566 ]33
4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]46
5 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข [ 22 ก.พ. 2566 ]43
6 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]53
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 27 ม.ค. 2566 ]49
8 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]46
9 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]72
10 การกำนหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]31
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง [ 4 ม.ค. 2566 ]46
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม [ 4 ม.ค. 2566 ]45
13 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]42
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]40
15 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2565 ]77
16 ประกาศรายรับรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]82
17 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]76
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 21 ต.ค. 2565 ]80
19 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 21 ต.ค. 2565 ]75
20 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 ต.ค. 2565 ]85
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10