องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 188 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]6
2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข [ 22 ก.พ. 2566 ]13
3 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]13
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 27 ม.ค. 2566 ]12
5 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]10
6 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]24
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง [ 4 ม.ค. 2566 ]13
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม [ 4 ม.ค. 2566 ]12
9 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]12
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]11
11 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2565 ]47
12 ประกาศรายรับรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]50
13 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]45
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 21 ต.ค. 2565 ]48
15 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 21 ต.ค. 2565 ]45
16 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 ต.ค. 2565 ]53
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]42
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]39
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]39
20 การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10