องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว