องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]163
142 ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]122
143 ประกาศข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์ ปี 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]126
144 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]133
145 ประกาศกำหนดราคากลางซ่แมแซมถนนผิวจราคร ดินลูกรังจากปัญหาน้ำท่วมขังที่ลุ่มบางตอน จำนวน 8 สาบ [ 3 ส.ค. 2560 ]124
146 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 600 ลิตร [ 17 มี.ค. 2560 ]171
147 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 10 ม.ค. 2560 ]126
148 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2560 ]171
149 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]127
150 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]130
151 ประกาศใช้แผน 4 ปี [ 9 ธ.ค. 2559 ]126
152 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 9 พ.ย. 2559 ]161
153 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]132
154 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติตำบลท่านางแนว [ 1 พ.ย. 2559 ]126
155 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]119
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]118
157 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 [ 29 ก.ย. 2559 ]200
158 ประกาศ ใช้แผน 3 ปี 2560-2562 [ 6 มิ.ย. 2559 ]174
159 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตำบลท่านางแนว [ 8 มี.ค. 2559 ]177
160 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะรอบที่ 3 [ 6 ม.ค. 2559 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11