องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]114
122 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการชำระภาษีประจำปี 2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]160
123 คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 7 ธ.ค. 2560 ]138
124 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]148
125 ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]108
126 ประกาศข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์ ปี 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]112
127 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]109
128 ประกาศกำหนดราคากลางซ่แมแซมถนนผิวจราคร ดินลูกรังจากปัญหาน้ำท่วมขังที่ลุ่มบางตอน จำนวน 8 สาบ [ 3 ส.ค. 2560 ]110
129 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 600 ลิตร [ 17 มี.ค. 2560 ]157
130 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 10 ม.ค. 2560 ]112
131 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2560 ]156
132 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]115
133 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]106
134 ประกาศใช้แผน 4 ปี [ 9 ธ.ค. 2559 ]110
135 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 9 พ.ย. 2559 ]147
136 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]117
137 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติตำบลท่านางแนว [ 1 พ.ย. 2559 ]111
138 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]104
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]106
140 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 [ 29 ก.ย. 2559 ]174
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10