องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 กำหนด ขนาด และจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ม.ค. 2562 ]102
102 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 3 ม.ค. 2562 ]110
103 แผน่พับประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติปี 2562 [ 7 ธ.ค. 2561 ]105
104 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 7 ธ.ค. 2561 ]102
105 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่านางแนว [ 7 ธ.ค. 2561 ]99
106 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ท่านางแนว [ 7 ธ.ค. 2561 ]115
107 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 7 ธ.ค. 2561 ]98
108 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่านางแนว [ 7 ธ.ค. 2561 ]100
109 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]110
110 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]105
111 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]111
112 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]111
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน [ 8 พ.ค. 2561 ]110
114 ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 8 พ.ค. 2561 ]155
115 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 2 เม.ย. 2561 ]107
116 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 28 มี.ค. 2561 ]190
117 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2561 ]156
118 ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 มี.ค. 2561 ]143
119 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2561 ]163
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 22 ก.พ. 2561 ]161
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10