องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2563 ]110
82 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]112
83 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 24 ม.ค. 2563 ]113
84 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]155
85 เรื่อง บัญชีรายชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]115
86 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]114
87 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]110
88 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]115
89 เรือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]122
90 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2562 ]112
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 24 ก.ย. 2562 ]105
92 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2562 ]113
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]114
94 ประกาศรับเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 5 ก.ย. 2562 ]117
95 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 3 ก.ย. 2562 ]106
96 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ [ 4 ก.ค. 2562 ]109
97 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.9 สายบ้านนายเลิศ ศรีภิรมย์ [ 12 มิ.ย. 2562 ]110
98 ประกาศกำหนดสถานที่และหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2562 ]153
99 ยกเลิกประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ [ 22 ม.ค. 2562 ]112
100 กำหนดสถานที่ปิดประกาศหรือป้ายหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ม.ค. 2562 ]163
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10