องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น [ 18 ส.ค. 2564 ]128
62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ค. 2564 ]127
63 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ค. 2564 ]114
64 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 2 ก.ค. 2564 ]122
65 ระกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลท่านางแนว ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]128
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]126
67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2564 ]160
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดย ขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]171
69 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]122
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]129
71 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวปะกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]159
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]121
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนตื และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนต [ 29 ต.ค. 2563 ]123
74 ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]123
75 ราคากลางงานก่อสร้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 จำนวน 3 โครงการ) [ 17 ก.ย. 2563 ]118
76 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]135
77 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 18 ส.ค. 2563 ]118
78 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 มิ.ย. 2563 ]122
79 การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่่ 5 [ 29 พ.ค. 2563 ]175
80 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]115
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10