องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]57
22 การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]71
23 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 ส.ค. 2565 ]90
24 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]95
25 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]81
26 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 25 ก.ค. 2565 ]111
27 อบต.ท่านางแนวดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 22 ก.ค. 2565 ]19
28 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 21 ก.ค. 2565 ]102
29 ข้อมูลสถานที่ออกลังกาย/สวนสาธารณะตำบลท่าางแนว [ 19 ก.ค. 2565 ]18
30 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 12 ก.ค. 2565 ]98
31 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ค. 2565 ]99
32 อบต.ท่านางแนวดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลท่านางแนว [ 11 ก.ค. 2565 ]21
33 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มิ.ย. 2565 ]117
34 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่านางแนว [ 21 มิ.ย. 2565 ]20
35 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ประจำปีการศึกษา 1/565 [ 4 มี.ค. 2565 ]119
36 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2565 ]166
37 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]134
38 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]120
39 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2565 ]120
40 ประักาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 18 ก.พ. 2565 ]117
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10