องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศ ทะเบียนรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล [ 28 ม.ค. 2554 ]114
182 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ประจำปี พ.ศ. 2554 [ 27 ม.ค. 2554 ]112
183 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ [ 6 ม.ค. 2554 ]114
184 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [ 4 ม.ค. 2554 ]110
185 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 21 ธ.ค. 2553 ]115
186 รับโอนย้าย [ 10 พ.ย. 2553 ]114
187 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ย. 2553 ]113
188 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓ [ 10 พ.ย. 2553 ]110
189 รับสมัครสอบคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ย [ 30 พ.ย. 542 ]110
190 รับสมัครสอบคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ย [ 30 พ.ย. 542 ]109
191 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 30 พ.ย. 542 ]120
192 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 30 พ.ย. 542 ]110
193 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 30 พ.ย. 542 ]152
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนตื และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนต [ 30 พ.ย. 542 ]116
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10