องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]29
2 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 ต.ค. 2559 ]136
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]129
4 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 ม.ค. 2559 ]129
5 แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]128
6 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]128