วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กต 1581 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรังภายในตำบลท่านางแนว จำนวน 5 จุดดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขนาดใหญ่(รถแบ็คโฮ)เพื่อปรับเกรดพร้อมฝังกลบบ่อขยะ โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ บ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเล่นสันทนาการสำหรับเด็กในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่มและน้ำแช็งสำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมงามในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อของขวัญและขอรางวัลสำหรับใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างโครงการต่อเติมห้องกองคลังและต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
เช่าจัดหาพัสดุโดยการเช่าบริการพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง