องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]31
2 รายานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]28
3 รายานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
4 รายานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]26
5 รายานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]30
6 รายานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]25
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]23
8 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 [ 16 ธ.ค. 2563 ]155
9 รายงานการประชุามสภาฯ สมัยที่ 3 [ 17 ส.ค. 2563 ]148
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]155
11 ประชุมสภาสมัยที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]146
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]141
13 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก [ 14 ก.พ. 2563 ]187
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕62 [ 25 ต.ค. 2562 ]198
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / ๒๕62 [ 19 ส.ค. 2562 ]144
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]153
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / ๒๕62 [ 9 ส.ค. 2562 ]200
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน [ 25 ธ.ค. 2558 ]141
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 30 ก.ค. 2555 ]152