องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 [ 16 ธ.ค. 2563 ]117
2 รายงานการประชุามสภาฯ สมัยที่ 3 [ 17 ส.ค. 2563 ]115
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]116
4 ประชุมสภาสมัยที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]115
5 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]106
6 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก [ 14 ก.พ. 2563 ]157
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕62 [ 25 ต.ค. 2562 ]155
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / ๒๕62 [ 19 ส.ค. 2562 ]113
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]122
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / ๒๕62 [ 9 ส.ค. 2562 ]161
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน [ 25 ธ.ค. 2558 ]105
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 30 ก.ค. 2555 ]113