กิจกรรมทำบุตรตักบาตรและถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

  งานสาธารณสุขได้ส่งมอบทรายอะเบทให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว

  งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566