งานสาธารณสุขได้ส่งมอบทรายอะเบทให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว

  งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

  งานแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ประจำปีการศึการศึกษา พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566

  วันที่ 16 ก.พ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ร่วมประกวดส้มตำลีลา ในงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว