องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]97
2 ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]147
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]165
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]195
5 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 63 [ 9 ก.ย. 2562 ]209
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]151
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]161
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]141
9 ข้อบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]187
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]142
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]190