ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน นาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท [ 18 มิ.ย. 2564 ]
....................................................................................