องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2563-2564) [ 1 ต.ค. 2563 ]149
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 1 ต.ค. 2560 ]207
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 [ 8 เม.ย. 2559 ]208
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2558 (ระบบแท่ง) [ 8 เม.ย. 2559 ]168
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 30 ก.ค. 2555 ]168