องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.113-04 จากสายแยกท่านางแนว-แวงใหญ่-สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว โดยวิธีคัดเลือก [ 19 ม.ค. 2565 ]162
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ประจำโรงงเรียนบ้านท่านางแนว ปีการศึกษาที่ 2/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 )) [ 9 พ.ย. 2564 ]137
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ประจำโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ) [ 9 พ.ย. 2564 ]134
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ปีการศึกษาที่ 2/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 )) [ 9 พ.ย. 2564 ]135
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]144
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2564 ]136
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน นาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท [ 18 มิ.ย. 2564 ]176
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 19 พ.ค. 2564 ]130
9 ราคากลางก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค บ้านหนองหญ้าขาว บ้านโพนงาม บ้านหนองกุง(ฝายคึกฤทธิ์) [ 20 เม.ย. 2564 ]152
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 เม.ย. 2564 ]135
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปถนนสายบ้านโพนงาม ไปหา บ้านหนองหญ้าขาว ด้วยวิธีประกวดราคราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 มี.ค. 2564 ]146
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.113-14 บ้านโนนเขวา ไปหา บ้านหนองบัวเลิง บ้านโนนเขวา ไปถนนสายบ้านโพนงาม ไปหา บ้านหนองหญ้าขาว ด้วยวิธีประกวดราคราคาอิเล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]134
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2564 ]181
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก ถ.๑๑๓-๑๑ บ้านโนนเขวา ไปถนนสายบ้านโพนงาม ไปหา บ้านหนองหญ้าขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2564 ]148
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.๑๑๓-๑๔ บ้านโนนเขวา-หนองบัวเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2564 ]144
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]137
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]140
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]138
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โ [ 25 ก.พ. 2564 ]188
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]179
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9