องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 
นายชาติวันชัย  สุขศรี
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   เบอร์ติดต่อ  08-2870-8903  

นางสาวดวงกมล  ก้อนศิลา


วิศวกรโยธา

   เบอร์ติดต่อ  06-1112-7009  

นายไพรสันติ์  ภาระภักดิ์

นายวิทยา เหชัยภูมิ

นายเถลิงศักดิ์  ขำหวาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานผลิตน้ำประปา

พนักงานผลิตน้ำประปา
 เบอร์ติดต่อ  06-2452-6746  เบอร์ติดต่อ  09-8308-5159  เบอร์ติดต่อ  09-2373-9519

ว่าง
ว่าง
ผู้นายช่างไฟฟ้า
พนักงานผลิตน้ำประปา (ภารกิจทักษะ)