องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 [ 4 ก.ค. 2562 ]159
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]206
3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 8 พ.ค. 2561 ]163
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 [ 1 พ.ค. 2560 ]163