องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน อบต.ท่านางแนว [ 25 เม.ย. 2567 ]14
2 แผนดำเินงาน อบต.ท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]40
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]149
4 แผนดำเนินงานประจำปี 64 [ 30 ต.ค. 2563 ]148
5 แผนการดำเนินงาน ปี 63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]168
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]199
7 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]206
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]155
9 แผนดำเนินงานประจำปี 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]149
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]147
11 แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]184
12 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 ธ.ค. 2557 ]191