องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 มัผลบังคับใช้ ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2560 สามารถดาวโหลดดูได้จากเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว