องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 รูปเล่ม 

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว