องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงยประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว