องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว