องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนดำเนินงานประจำปี 64 [ 30 ต.ค. 2563 ]
2 แผนการดำเนินงาน ปี 63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]
4 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]
9 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 ธ.ค. 2557 ]