องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 10 ส.ค. 2561 ]