องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 ต.ค. 2559 ]
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]
3 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 ม.ค. 2559 ]
4 แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]