องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 59-63 [ 1 ก.ค. 2558 ]
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 59-63 [ 1 ก.ค. 2558 ]
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 56-60 [ 29 มี.ค. 2556 ]