องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]