วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปาที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จัดซื้อถุงกระสอบทรายโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคประจำปีงบประมาณ 2563(หนองกุดเป่ง)
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาสูบน้ำจากแม่น้ำชีเข้ากักเก็บยังหนองบัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (หนองกุดเป่ง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (หนองสรวงใหญ่ หมู่ 10-หนองบัวเลิง หมู่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
24  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งหัวกะโหลกสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่าหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต-1581 เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง