องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]
2 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕62 [ 25 ต.ค. 2562 ]
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / ๒๕62 [ 19 ส.ค. 2562 ]
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / ๒๕62 [ 9 ส.ค. 2562 ]
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน [ 25 ธ.ค. 2558 ]
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 30 ก.ค. 2555 ]