องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]
2 รายงานการเงินประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]