องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวรับรางวัลธรรมาภิ...[วันที่ 2017-05-09][ผู้อ่าน 540]
 
  โครงการอำเภอยิ้ม[วันที่ 2017-05-04][ผู้อ่าน 625]
 
  วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 296]
 
  วัน อปพร.[วันที่ 2017-03-22][ผู้อ่าน 552]
 
  วันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2017-03-18][ผู้อ่าน 501]
 
  แก้ไขปัญหาความยากจน[วันที่ 2017-03-01][ผู้อ่าน 495]
 
  ประชุมคณะสงฆ์ 26 อำเภอ[วันที่ 2017-02-24][ผู้อ่าน 307]
 
  รำบวงสรวงจังหวัดขอนแก่น[วันที่ 2017-02-16][ผู้อ่าน 491]
 
  กิจกรรมบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย[วันที่ 2017-02-14][ผู้อ่าน 430]
 
  อบต.ท่านางแนวร่วมส่งนักกีฬาฟุตบอลแข่งขัน 3 ทีม[วันที่ 2017-02-07][ผู้อ่าน 569]
 
  ร่วมฝึกแม่บ้านท่านางแนว ร่วมรำบวงสรวงไปร่วมงานรำบว...[วันที่ 2017-02-05][ผู้อ่าน 476]
 
  ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยภาคใต้[วันที่ 2017-01-25][ผู้อ่าน 430]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10