องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
 


งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562


งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดย ส.อ.จวง เหชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
2019-02-15
2019-01-14
2018-10-23
2018-10-18
2017-09-28
2017-09-23
2017-09-20
2017-09-11
2017-08-31
2017-08-12