องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
  กิจกรรม สสส.โครงการกีฬากับธรรมพระครูนำทัพนักกีฬารุ...[วันที่ 2016-07-09][ผู้อ่าน 1002]
 
  กิจกรรมรวมพลังประชารัฐขอนแก่นร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติ...[วันที่ 2016-06-27][ผู้อ่าน 701]
 
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร ผู้นำชุ...[วันที่ 2016-06-24][ผู้อ่าน 729]
 
  ประชุมเรื่องบริหารจัดการน้ำ[วันที่ 2016-06-16][ผู้อ่าน 584]
 
  งานอำเภอเคลื่อนที่ [วันที่ 2016-06-14][ผู้อ่าน 596]
 
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคร...[วันที่ 2016-06-09][ผู้อ่าน 592]
 
  พิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน กศน.ต.ท่...[วันที่ 2016-05-29][ผู้อ่าน 595]
 
  งานประเพณีบุญภูถ้ำ ประจำปี 2559 [วันที่ 2016-05-11][ผู้อ่าน 618]
 
  กิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559[วันที่ 2016-04-12][ผู้อ่าน 735]
 
  โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559[วันที่ 2016-03-30][ผู้อ่าน 605]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-03-18][ผู้อ่าน 637]
 
  พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ (ขนาดกลาง) ปี 2558 [วันที่ 2016-03-16][ผู้อ่าน 681]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10