องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๔[วันที่ 2011-07-19][ผู้อ่าน 535]
 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม[วันที่ 2011-06-23][ผู้อ่าน 789]
 
  อบต.ท่านางแนว จัดกิจกรรมมอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดี...[วันที่ 2011-06-22][ผู้อ่าน 542]
 
  อบต.ท่านางแนว ทำพิธีปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังก...[วันที่ 2011-06-15][ผู้อ่าน 589]
 
  อบต.ท่านางแนว เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังอาสาพัฒนาชุม...[วันที่ 2011-05-30][ผู้อ่าน 613]
 
  อบต.ท่านางแนว ส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการขอ...[วันที่ 2011-05-23][ผู้อ่าน 619]
 
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553[วันที่ 2010-11-26][ผู้อ่าน 588]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสืบสานประเพณีลงแขกเก...[วันที่ 2010-11-17][ผู้อ่าน 624]
 
  พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน[วันที่ 2010-11-11][ผู้อ่าน 552]
 
  เทศบาลตำบลแวงใหญ่ให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ[วันที่ 2010-11-11][ผู้อ่าน 556]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือภัยน้ำท่วม[วันที่ 2010-11-11][ผู้อ่าน 582]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติอบต.ท่านางแนว[วันที่ 2010-10-14][ผู้อ่าน 586]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10