องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2563-2564)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดแนบท้าย    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2563-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว