องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2559