องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2559