องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2559