องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานผู้ตรวจบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

องงค์การบริารส่วนตำบลท่านางแนว ขอรายงานผลการตรวจบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

รายงานผู้ตรวจบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว