องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 -31 ีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว

งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 -31 ีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว