องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบ 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว