องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
 


งานสาธารณสุขได้ส่งมอบทรายอะเบทให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว งานสาธารณสุขได้ส่งมอบทรายอะเบทให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว

2024-05-21
2024-04-11
2023-10-13
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-12
2023-07-28
2023-06-28
2023-05-29
2023-05-05