องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
 


งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ระยะ 100 เมตรจากบ้านหลังเกิดโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 เนื่องจากมีผู้ติดโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ครับ

2023-08-22
2023-08-21
2023-03-17
2023-02-16
2023-02-15
2023-01-14
2022-11-11
2022-10-23
2022-10-03
2022-08-29