องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
 


งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562


งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รวมจัดขบวนแห่ประเพณีบุญคุูนลานสู่ขวัญข้าว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย
2019-02-15
2019-01-14
2018-10-23
2018-10-18
2017-09-28
2017-09-23
2017-09-20
2017-09-11
2017-08-31
2017-08-12