องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2555