องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / ๒๕62

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / ๒๕62วันที่  6 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รายละเอีบดตามไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2562