องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 59-63

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับเต็ม

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2558