องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562


งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดย ส.อ.จวง เหชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว